Директору Плосківського ЗЗСО І-ІІІ ступенів Фіцичу Р.М.

_________________________________,

(прізвище, ім’я та по батькові (за наявності) заявника чи одного з батьків дитини)

який (яка) проживає за адресою:

________________________________________________________________

(адреса фактичного місця проживання)

Контактний телефон: ______________

 

ЗАЯВА

про зарахування

 

Прошу зарахувати ____________________________________________

_______________________________________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові (за наявності), дата народження)

до 1 класу, який (яка) фактично проживає (чи перебуває) за адресою ____________________________________________________________________на денну форму здобуття освіти.

Повідомляю про:

наявність права на першочергове зарахування: так/ні (потрібне підкреслити) (_______________________________________________________);

                                 (назва і реквізити документа, що підтверджує проживання на території обслуговування закладу освіти)

навчання у закладі освіти рідного (усиновленого) брата/сестри: так/ні (потрібне підкреслити) _______________________________________________;

                                                                                (прізвище, ім’я та по батькові (у разі наявності) брата/сестри)

про роботу одного з батьків дитини в закладі освіти __________________ ____________________________________________________________________;

                                            (прізвище, ім’я та по батькові (у разі наявності), посада працівника закладу освіти)

інші обставини, що є важливими для належної організації освітнього процесу: ____________________________________________________________.

Підтверджую достовірність всієї інформації, зазначеної в цій заяві та у наданих до заяви документах.

Додатки:________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

_________                                                                            ________________

         (дата)                                                                                                                                                                         (підпис)

ЗАЯВА